Waypoints

Er zijn verschillende waypoints: WPV, WPE, WPC, WPM, WPS. Echter de werkelijke toepassing is per organisator verschillend. Zoals er verschillen zijn in toepassing van het symbool HP geldt dit ook voor de waypointsymbolen. In hoofdlijnen woren ze gelijk toegepast.

 

Lees verder:

Waypoints uitleg v1