Compaskoers

CAP Headings (Compas koersen) zijn koersen welke digitaal worden weer gegeven Oost is C.90, Zuid is C.180, West is C. 270, Noord is C.360 of C.0 etc. Compas koersen naar rechts van de rijrichting zijn hoger in getal. Naar links van de rijrichting lager

 

Lees verder:

Compaskoers v1